uw aov op maat!

Natuurlijk doet u er als ondernemer alles aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Maar een klein ongelukje met grote gevolgen kan iedereen overkomen, ook u! Omdat u als ondernemer niet het sociale vangnet heeft van een werknemer, is het van groot belang dat u zich tegen het risico van arbeidsongeschikt verzekert. Uw kosten lopen namelijk door en een periode zonder inkomen kan verstrekkende gevolgen hebben, zowel voor uw privéleven als voor uw onderneming. Bij Finenzo weten we dat en kijken we samen met u naar de risico’s en de kosten die er verbonden zijn aan uw financiële zekerheid. De arbeidsongeschikheidsverzekering is daar een belangrijk onderdeel van.

 

Onze stelregel luidt: verzeker alleen de risico’s die u niet zelf kunt dragen. Daarom inventariseren samen met u de bedrijfsrisico’s en brengen we vervolgens in kaart welke financiële gevolgen bepaalde gebeurtenissen hebben op uw bedrijfsvoering en uw privéleven. Dat doen we niet alleen als u naar ons toekomt om een verzekering af te sluiten, maar ook in de jaren daarna. Want wensen veranderen en ook de risico’s die u loopt. Daarom kijken we periodiek samen met u of de verzekeringen nog aansluiten bij uw leven.

 

Aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de periodieke update zijn kosten verbonden. Omdat we niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, communiceren we hier tijdig en helder over.