u wisselt van baan wat nu?

Op het moment dat u van werkgever verandert, onderhandelt u vaak over uw arbeidsvoorwaarden. Niet alleen uw salaris is belangrijk, maar zeker ook uw toekomstig inkomen. Maar wat zijn nu de consequenties voor uw pensioenopbouw? Wij zetten het graag voor u op een rij.

Andere werkgever, ander pensioenfonds?   

 • Bedrijfstakpensioenfonds
  Bouwt u uw pensioen nu op in een bedrijfstakpensioenfonds en blijft u binnen dezelfde sector, dan verandert er voor de pensioenopbouw niks. U gaat gewoon door met de reeds opgebouwde pensioenrechten. Wel zal uw pensioen worden aangepast aan uw nieuwe salaris.    
 • Ander pensioenfonds
  Als u niet binnen dezelfde bedrijfstak werkzaam blijft, krijgt u te maken met een nieuwe pensioenregeling. Niet alle bedrijven kennen een verplichte pensioenregeling. Informeer dus bij uw werkgever bij welk pensioenfonds of verzekeraar uw pensioen is ondergebracht en hoe de regeling er uitziet.    
 • Nieuwe pensioenregeling
  Wanneer u wisselt van pensioenregeling, dan krijgt u van de oude pensioenuitvoerder een overzicht van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd en waarop u dus recht behoudt.
 • Let op: Er zijn ook diverse pensioenregelingen waarbij is geregeld dat bij ontslag geen nabestaandenpensioen meer is verzekerd! Dat betekent dat de kans aanwezig is dat bij uw nieuwe pensioenregeling de nabestaandenuitkering lager zal zijn! Wij kijken graag met u mee.


Waardeoverdracht of niet?

Met het opgebouwde pensioen bij de vorige werkgever, kunt u twee dingen doen:

 1. Het opgebouwde pensioen blijft achter bij de vorige pensioenuitvoerder. Die keert het dan uit als u met pensioen gaat. Let op: u loopt hier het risico dat het achtergebleven pensioen niet meegroeit met de loon- en prijsontwikkeling in Nederland. Informeer altijd naar de exacte condities!
 2. U neemt het opgebouwde pensioen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Het voordeel hiervan is dat het allemaal een stukje overzichtelijker wordt. U heeft maar te maken met één uitvoerder. Waardeoverdracht is bijvoorbeeld interessant als u overgaat van een middelloon- naar een eindloonregeling, als er sprake is van een relatief klein pensioen of als de indexatie (het verhogen van het opgebouwde pensioen) beter is. Daarnaast kunt u hiermee ook een tekort in uw partnerpensioen voorkomen.

Om te kunnen beoordelen wat het beste is in uw situatie, pensioen achterlaten of het in het werk zetten van ‘waardeoverdracht’, is er aanvullende informatie nodig. Om te beginnen, is een opgave van de oude en van de nieuwe pensioenuitvoerder noodzakelijk. Het is belangrijk om dit binnen zes maanden op te vragen. Let er daarbij vooral ook op of de hoogte van het partnerpensioen verandert. Ook is een goede analyse van de nieuwe pensioenregeling nodig.
Waardeoverdracht leidt niet automatisch tot een beter pensioen. Soms is het verstandiger om pensioen bij de oude werkgever te laten staan. Finenzo helpt u graag met het maken van een goede keuze!

Waar moet u op letten bij een nieuwe baan?
Omdat de pensioenregeling een belangrijk onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden is, is het belangrijk om al tijdens de sollicitatie te vragen naar de regeling. Een paar aandachtspunten op een rij:

 • Vraag of er een pensioenregeling is en hoe die regeling luidt.
 • Kijk hoeveel pensioen je opbouwt. Tellen alle salarisbestanddelen mee of bouwt u alleen pensioen op over het vaste salaris?
 • Hoe zit het nabestaandenpensioen in elkaar?
 • Hoe waardevast is het pensioen?
 • Als werknemer is het verder belangrijk om te weten hoeveel de eigen bijdrage bedraagt;
 • Informeer ook expliciet voor wie de pensioenregeling is bestemd (voor alle medewerkers, of verschilt dit per functie, voor alle leeftijden et cetera ?)