Benodigde documenten

Checklist

 1. Paspoort voor- en achterkant
 2. Loonstrook
 3. Werkgeversverklaring
 4. Bankafschriften van betaal-, spaar- en bankspaarrekeningen
 5. Uniform Pensioen Overzicht
 6. Hypotheekoverzicht
 7. Aangifte inkomstenbelasting 3 jaar
 8. Uw klantprofiel
 9. Studieschuld
 10. Krediet overzichten
 11. Verzekeringen

1. Paspoort

Kopie van uw geldig paspoort. Van uw nieuwe paspoort is er ook een kopie nodig van de achterkant van deze harde kaart in uw paspoort waar uw BSN op staat.


2. Loonstrook

Graag ontvangen we uw meest recente salarisstrook. Bij een aanvraag mag dit niet ouder dan 3 maanden zijn.


3. Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring kan digitaal ingevuld worden door uw werkgever. Let op er dient een stempel van het bedrijf op te staan, indien er geen stempel is hebben we een verklaring hierover nodig van uw werkgever op briefpapier.

Download
Werkgeversverklaring
nhg-werkgeversverklaring-model_2024-2.pd
Adobe Acrobat document 598.1 KB

4. Bankafschriften

Een recent bankafschrift van uw betaal- en spaarrekeningen waarop uw saldo zichtbaar is. Dit dient voorzien te zijn van uw NAW-gegevens en de datum. Als u bent ingelogd in uw online bankomgeving kies dan voor download uw bankafschrift (als pdf), dan staan al de benodigde gegevens er op.

 

Heeft u ook een bankspaarrekening, dan ontvangen we daar graag een waarde-overzicht van.


5. Uniform Pensioen Overzicht

U kunt dit via bijgaande link downloaden met uw DigiD. Vervolgens klikt u op bekijk mijn pensioenoverzicht. Onder uw naam staat een blauwe balk met download uw pensioenoverzicht (sla uw pensioenoverzicht vervolgens als PDF op).


6. Hypotheekoverzicht

Graag het meest recente jaaroverzicht van uw hypotheek waaruit uw eigenwoningschuld blijkt. Dit kunt u ook aantonen middels uw inkomstenbelastingaangifte.


7. Inkomsten Belasting van de afgelopen 3 jaar

Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar. Soms hebben we aanvullend ook nog de aanslag van het jaar daarvoor nodig.


8. Klantprofiel

U ontvangt via uw adviseur een digitale link om uw klantprofiel in te kunnen vullen. Het invullen hiervan is noodzakelijk om u van een zo compleet en aansluitend mogelijk advies te kunnen voorzien.

 

 


9. Studieschuld mijn DUO

Graag ontvangen we een overzicht van uw studieschuld vóórdat u af bent gaan lossen, dus niet uw huidige studieschuldsaldo. Tenzij u tussentijds een behoorlijk bedrag heeft ingelost (dus niet uw maandelijkse terugbetaaltermijnen).

 

U kunt inloggen op mijn DUO via bijgaande link met uw DigiD.


10. Kredieten

Let op ook een roodstandfaciliteit op uw betaalrekening wordt geregistreerd bij het BKR. U kunt dit het beste direct opzeggen bij uw bank, zodat u tijdig een bewijs ontvangt dat uw BKR-registratie wordt verwijderd. Daarnaast ontvangen we graag een overzicht van uw huidige kredieten en het openstaand saldo. Eventuele BKR-registraties (ook telefoonkredieten) dient u ons ook te melden om verrassingen tijdens de aanvraag te voorkomen.


11. Verzekeringen

Een polis afschrift van al uw lopende verzekeringen (voor zover niet bij ons bekend).

 

 • Levensverzekeringen
 • Overlijdenrisicoverzekeringen
 • Beleggingsverzekeringen
 • Uitvaartverzekeringen
 • Schadeverzekeringen

Ondernemer

 • jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
 • belastingaangiftes inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar
 • aanslagbiljetten inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar
 • voor een DGA ook laatste salarisstrook en jaaropgave
 • uniform pensioenoverzicht
 • prognose van het komende jaar
 • KVK inschrijving

Echtscheiding

 • Inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand (gemeente)
 • Echtscheidingsconvenant (rechtbank)
 • Echtscheidingsbeschikking (rechtbank)
 • Concept akte van verdeling (via notaris)