Het klinkt prachtig: u gaat eerder stoppen met werken om juist dat te realiseren waar u altijd van gedroomd heeft! Maar realiseert u zich ook de gevolgen van eerder stoppen met werken? Wanneer u stopt met werken ontvangt u geen loon meer van uw werkgever. Als u op dat moment uw ouderdomspensioen laat ingaan heeft dit tot gevolg dat u minder pensioen krijgt. Voor ieder jaar dat u deze eerder laat ingaan kan uw pensioen met maar liefst 8 tot 9% dalen. Bovendien mist u voor uw 65ste dan ook nog de AOW. Voor de meeste mensen niet echt een wenselijke situatie.
 
U zult dus op een andere manier inkomsten moeten aanspreken tot u recht heeft op pensioen. Dit kunt u doen door nu alvast geld te sparen om de tijd tot uw pensioen te overbruggen.
 
Oude pensioenregelingen
Heeft u in het verleden “vroegpensioen”  (pensioen dat is opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd), pré-pensioen of overbruggingspensioen opgebouwd,  dan mag dat nog gewoon worden uitgekeerd op de afgesproken ingangsdatum. Maar u mag dat eventueel ook doorschuiven naar het ouderdomspensioen of in een levensloopregeling storten.
 
Geld sparen
Naast een eigen spaarpot kunt u ook gebruik maken van een levensloopregeling waarbij u ieder jaar 12% van uw inkomen opzij zet.  U mag maximaal 210% van uw salaris sparen. Dat betekent dat u 2 tot 3 jaar eerder kunt stoppen werken.
 
Financieel plan
In een goed financieel plan is ruimte voor uw toekomstwensen. Wilt u graag eerder stoppen met werken of wellicht minder gaan werken, dan doet u er goed aan om uw verplichtingen hierop af te stemmen. Om deze reden is het voor u wellicht veel interessanter om bijvoorbeeld (een deel van) uw hypotheek niet in 30 jaar maar wellicht in 25 jaar af te lossen. Of om het aflossingsvrije deel binnen uw hypotheek te beperken, zodat uw hypotheeklasten op pensioenleeftijd minimaal zijn.  Wij adviseren u graag nader!

De gebruiker heeft niet langer toegang tot deze video.