heeft u voldoende pensioen?

Er zijn diverse oorzaken die de opbouw van uw pensioen kunnen aantasten, waardoor u niet uw gewenste pensioen voorziening bereikt. We noemen er een aantal:

1) Geen volledige opbouw AOW
Als u na uw 15e een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond en u heeft geen vrijwillige AOW-verzekering afgesloten, dan heeft u geen volledige AOW-uitkering opgebouwd. Dit betekent dat u voor elk ‘gemist’ jaar 2% minder opbouw heeft. Stel u heeft 6 jaar in het buitenland gewoond, dan wordt uw uitkering dus met 12% gekort.

2) Verandering van werkgever
Tegenwoordig verandert een werknemer regelmatig van werkgever. Niet iedere werkgever heeft een even goede pensioenregeling. Zo is er vaak sprake van verschillende manieren van opbouw (eindloon-, middelloon,- of beschikbare premieregeling) die wellicht niet goed op elkaar aansluiten.
 
3) Aantal dienstjaren
De meeste pensioenregelingen gaan uit van een dienstverband van 40 jaar. Het is mogelijk dat u tijdelijk, bijvoorbeeld omdat u de zorg voor uw kinderen had, niet heeft gewerkt, waardoor u aantal jaren opbouw mist.
 
4) Verandering van pensioenregeling
Ook collectieve pensioenregelingen kunnen door werkgevers gewijzigd worden. Werd er vroeger veel gewerkt met de eindloonregeling, tegenwoordig kiezen werkgevers meer en meer voor een middelloon- of een beschikbare premie regeling.
 
5) Jongere partner
Als u na 2015 voor het eerst AOW krijgt en u hebt een jongere partner, dan is de kans groot dat u tijdelijk een pensioentekort heeft. Dit wordt ook wel het AOW-gat genoemd. Op dit moment is het nog zo dat u voor uw jongere partner een partner toeslag ontvangt, totdat hij of zij ook 65 wordt en zelf een AOW-uitkering ontvangt. Vanaf 2015 gaat deze partnertoeslag verdwijnen, waardoor in sommige situaties dus een fors pensioentekort kan ontstaan.
 
6) Echtscheiding
In beginsel heeft de ex-partner recht op 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de andere partner. Het kan dus zijn dat u als werkende partner nog maar 50% van de opgebouwde pensioenrechten overhoudt. Een echtscheiding heeft ook gevolgen voor uw nabestaandenpensioen. Ook dit zal vaak een tekort opleveren.
 
Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing, dan raden wij u dringend aan om uw toekomstig inkomen door ons te laten doorrekenen, zodat u weet waar u aan toe bent als u straks met pensioen gaat. Met een goed financieel plan kunt u tijdig maatregelen nemen, waardoor u straks lekker van uw vrije tijd kunt gaan genieten.