echtscheiding - samenwonend

Samenwonend: met samenlevingscontract

In het samenlevingscontract is veelal opgenomen wat er gebeurt als een van de partners vroegtijdig overlijdt. Indien niets specifieks is opgenomen omtrent de verdeling van zaken die u tijdens het samenleven heeft vergaard, dan is de verdeling afhankelijk van de redelijkheid van u en uw ex-partner om alles zo gelijk mogelijk te verdelen. Indien u samen tot overeenstemming bent gekomen kunt u dit via de notaris laten vastleggen.

 

Wanneer u niet tot overeenstemming komt staat een stap naar de rechter u vrij. Let u er wel op dat de kosten en moeite die dit met zich meebrengt opwegen tegen de baten!

 

Samenwonend: zonder samenlevingscontract

Bent u gaan samenwonen zonder samenlevingscontract? Dan is veel afhankelijk van de redelijkheid van u en uw partner. Onderling zult u moeten proberen om alles op te lossen. Er bestaat bijvoorbeeld geen automatisch recht op een deel van de oudedagspensioenopbouw van uw partner.

 

Voor u is ook van belang op wiens naam de woning staat en op wiens naam de hypotheek. Staat de woning op beider naam dan heeft u beiden recht op de helft van de eventuele overwaarde. Let wel: staat de woning op naam van uw partner, maar u staat beiden vermeld op de hypotheekakte, dan kan dit gevolgen voor u hebben. Vooral als de ex-partner zijn/haar maandelijkse hypotheeklasten niet betaalt aan de bank. De bank kan dan de achterstallige betalingen bij u verhalen! U bent namelijk mede schuldenaar!