echtscheiding - geregistreerd partnerschap

Deze samenlevingsvorm kan snel worden ontbonden. Hiervoor kunt u terecht bij uw notaris. Wel dient er een akte van scheiding en deling te worden opgemaakt. Op basis hiervan vindt de uiteindelijk verdeling plaats. Dit is afhankelijk van wat u vooraf heeft opgenomen bij de registratie van het partnerschap ten behoeve van de verdeling.