voor u en uw gezin

Uw eigen leven en de mensen om u heen zijn een dierbaar bezit. U moet er niet aan denken dat er wat met u of hen gebeurt. Toch is het goed om hier af en toe bij stil te staan. Wat als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Of nog erger: dat u komt te overlijden. Tegen deze situaties kunt u zich niet verzekeren, wel kunt u de financiële gevolgen afdekken.

Niet alleen ziekte of overlijden kan u een financieel nadeel opleveren. Ook in het dagelijks leven is het mogelijk dat u anderen schade toebrengt. Daarom bent u wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Op het moment dat u aangesproken wordt voor een schade, kan het prettig zijn als u wordt bijgestaan door een deskundige.  De kosten voor juridische hulp kunnen al gauw oplopen. Ook dit financieel risico kunt u verzekeren.

De veel voorkomende verzekeringen hebben wij voor u op een rij gezet.

Aansprakelijkheidsverzekering
U stoot de dure antieke vaas van uw moeder om en deze is in 1.000 stukjes. Of uw zoon trapt zijn voetbal door de ruit van de buurvrouw. Het kan zomaar gebeuren dat uzelf of een gezinslid per ongeluk schade veroorzaakt aan spullen van iemand anders. De gedupeerde kan de schade dan bij u claimen. Met een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van deze schade.

Rechtsbijstandsverzekering
Het is niet ondenkbaar dat u betrokken raakt bij een juridisch geschil. Bijvoorbeeld door deelname aan het verkeer, onterecht ontslag, of een geschil met een verkoper. Komt u er met de tegenpartij niet uit, dan kunt u juridische hulp inschakelen. Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die u met deze juridische hulp ondersteunt. Voor de prijs van één uur advocaat bent u verzekerd van een jaar juridische bijstand. Wel een prettige gedachte!
 
Levensverzekering / Overlijdensrisicoverzekering
Een levensverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op een vooraf vastgestelde datum wanneer u nog in leven bent of wanneer u voor die bepaalde datum komt te overlijden. Dit noem je ook wel een gemengde verzekering of kapitaalverzekering. Daarnaast kunt u ook alleen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze verzekering keert alleen uit bij overlijden voor een bepaalde datum. Bent u op de einddatum nog in leven, dan ontvangt u niets.

Uitvaartverzekering
We vinden het vaak niet prettig om na te denken over de dood, maar toch is het belangrijk. U wilt toch ook uw nabestaanden ontzorgen bij uw overlijden? Met een uitvaartverzekering kunt u hen veel uit handen nemen. Bij een uitvaartverzekering kunt u kiezen voor een uitkering in kapitaal (geld) of voor een uitkering in natura. Bij een uitkering in kapitaal hebben uw nabestaanden het verzekerde bedrag tot hun beschikking om uw uitvaart te regelen. Bij een uitkering in natura wordt vanuit de verzekeraar een aantal zaken voor u geregeld zoals bijvoorbeeld de uitvaartdienst, kist, rouwkaarten en vervoer. Hiervoor is een standaardbudget of zijn standaardproducten beschikbaar. Wilt u hiervan afwijken dan kunt u dit bijverzekeren.

Huwelijksdagverzekering
U bent maanden bezig geweest om voorbereidingen te treffen voor uw huwelijk. Als er dan iets gebeurt waardoor uw trouwdag niet door kan gaan, is dat heel vervelend. Bijvoorbeeld door ziekte, maar ook als er sprake is van een nationale rouwdag, of als de feestlocatie plotseling niet meer gebruikt kan worden. U heeft dan niet alleen de teleurstelling van de afgelaste trouwdag, maar ook een financiële tegenvaller. De teleurstelling kunnen wij niet voorkomen. De financiële nadelen wel. U kunt zich namelijk verzekeren tegen deze financiële gevolgen als uw trouwdag niet door kan gaan.