verstandig lenen

Met een lening die voelt als een zware last op uw schouders voelt u zich niet gelukkig. Een lening is vaak een jarenlange verplichting waarvan de lasten elke maand terugkomen. Daarom is het belangrijk dat u veilig leent en niet meer dan u aan kunt.

Wanneer u een lening afsluit waarbij u de afgeloste bedragen weer mag opnemen zoals een doorlopend krediet of rentekrediet, is het lastig om van uw lening af te komen. Wij helpen u graag bij het maken van een aflosschema. Of sluit een persoonlijke lening, waarbij de rente en de looptijd vooraf bekend zijn.
 
Ook moet u nadenken wat er kan gebeuren bij onverhoopte financiële tegenvallers zoals arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte of het overlijden van uw partner.
 
Wij kunnen u nog meer advies bieden over veilig lenen. Samen met u bekijken wij graag wat voor u de beste mogelijkheid is om extra financiële ruimte te creëren.