Wat betekent Covid-19 voor je huis en hypotheek?

Door de uitbraak van het Corona-virus bevinden we ons allen in een crisissituatie. We leven van nieuwsbericht naar nieuwsbericht. De wereld waarin we leven lijkt door iedere nieuwe persconferentie te veranderen door de genomen maatregelen die ter bescherming van onze veiligheid tegelijkertijd een grote impact op ons leven hebben. Momenten waarop we ons verheugd hebben zoals een verjaardag, bruiloft, vakantie of festival gaan voorlopig niet door. Daarnaast maken we ons wellicht zorgen over onze gezondheid en financiële situatie.

Dat begrijpen we. Voor velen van ons vallen zekerheden weg en verandert alles zo snel dat gevolgen moeilijk lijken te overzien.

 

Gevolgen voor de woningmarkt

Wat de totale gevolgen zullen zijn voor de woningmarkt, is nog moeilijk in te schatten. Tot nu toe zien we dat aankopen doorgang vinden. Het zou echter zo kunnen zijn dat door het stilvallen van de economie en de toegenomen onzekerheid minder huizen in de verkoop gaan. Aan de andere kant is de krapte op de woningmarkt groot. Ook de hypotheekrente is nog steeds ontzettend laag wat het aangaan van een hypotheek aantrekkelijk maakt. Economen verwachten een stijging van de huizenprijzen in 2020, maar minder sterk dan eerder door hen voorspeld.

 

Gevolgen voor de hypotheekrente

 

De afgelopen weken hebben geldverstrekkers de hypotheekrente verhoogd. Dit komt door de gestegen kapitaalmarktrente als gevolg van de Covid-crisis. Ten gevolge van de crisis zijn de risico's van leningen namelijk groter geworden. Doordat bedrijven wellicht moeite krijgen om aan hun verplichtingen te doen houden banken rekening met kredietverliezen.

 

Door het nieuwe programma van de Europese Centrale Bank wordt er daartegenover weer veel extra geld in de economie gepompt. Het is afwachten of dit voldoende is om de rente te blijven drukken

 

Piek in de hypotheekaanvragen

De aanvragen voor hypotheken gaan gewoon door. We zien zelfs een toename, met name van woningbezitters die hun huidige hypotheek oversluiten. Gelukkig hebben wij, net als banken en andere hypotheekverstrekkers de afgelopen jaren een flinke slag gemaakt op het gebied van digitalisering. Door te werken met klantportalen, webcam en digitaal ondertekenen kunnen de hypotheekaanvragen gemakkelijk voortgezet worden. Dat komt nu goed uit.

Vooralsnog kunnen alle aanvragen gewoon worden afgehandeld en ondervinden deze geen grote vertragingen. Het kan zijn dat de doorlooptijden de komende tijd iets op gaan lopen, doordat veel werknemers thuis werken. Dit zou tevens versterkt kunnen worden indien ziektemeldingen oplopen. Voor nu is daar gelukkig nog geen sprake van.

Hypotheek eerder oversluiten

De Corona-crisis kan een reden zijn om het oversluiten van je hypotheek eerder op te pakken dan je wellicht van plan was. Niet vanwege die paar rentestijgingen, de rente is immers nog steeds bijzonder laag. Door nu over te sluiten kies je voor de zekerheid van een blijvend lage maandlast. Dat geeft rust door zekerheid in onzekere tijden!

 

We willen er nog niet over nadenken, maar indien de crisis aanhoudt en je terug valt in inkomen of je je baan verliest, is oversluiten misschien wel niet meer mogelijk.

 

Neem gerust contact met ons op wanneer je je zorgen maakt over je financiën en je hypotheek wilt aanpassen. Indien je problemen met je hypotheekbetalingen verwacht denken de meeste hypotheekverstrekkers graag met je mee dus trek op tijd aan de bel. We hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft en weet dat we er ook nu voor al je financiële vragen zijn!