Woning steeds vaker investeringsobject

De crisis lijkt nu toch echt voorbij te zijn. De economische cijfers zijn gunstig, de lonen stijgen weer, de aandelenbeurzen zijn aangetrokken en we hebben al vaker bericht over de gunstige ontwikkelingen op de woningmarkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook investeringen in de woningmarkt, anders dan als eigen woonhuis, aan het toenemen zijn. Recent verschenen er cijfers over investeringen in recreatiewoningen, tweede woningen en (ver)huurwoningen.

Recreatiewoningen

Zo werden het afgelopen jaar 4330 recreatiewoningen verkocht, een toename van 15 procent. Die werden verkocht voor gemiddeld 148.450 euro, een stijging van 6 procent. Waar de waarde van de gemiddelde koopwoning inmiddels weer hoger ligt dan bij de piek in 2008, daar is de gemiddelde prijs van recreatiewoningen nog niet op dat niveau. Die ligt nu nog 20.000 euro lager dan in 2008. Het aanbod daalde in 2017 wel voor het eerst in 10 jaar.

 

De NVM merkt dat de recreatiewoning weer in trek komt als investering. Verwacht wordt dat de gemiddelde verkoopprijs nog sterker zal toenemen. Met name aan de Zeeuwse kust zijn dit soort woningen erg in trek.

Overigens speelt wel mee dat door de krapte op de woningmarkt dit type woningen steeds meer gebruikt wordt als al dan niet tijdelijke woonbestemming. Gemeentes kunnen dan besluiten recreatieparken te veranderen naar woonwijken en de recreatieve bestemming los te laten. Vanzelfsprekend hebben dergelijke besluiten weer invloed op het aanbod van recreatiewoningen.

Tweede woning

Het vakblad voor particuliere beleggers “Cash” heeft een onderzoek gehouden onder haar lezers. Daaruit bleek dat in een jaar tijd het percentage lezers dat wil investeren in een tweede huis (in binnen- of buitenland) is gestegen van 24 naar 41 procent. Daarnaast zegt 19 procent van de lezers nog dit jaar een tweede woning aan te willen schaffen en twijfelt 16 procent daar nog over.

 

Van de lezers heeft 44 procent al een tweede woning, terwijl dat een jaar geleden nog maar 10 procent was. Opvallend is nog dat van deze groep mensen iets meer dan de helft hun tweede woning niet wil verhuren. Een jaar eerder was dat nog een kwart.

 

 

Huurwoning
En dan is er nog de groep investeerders die een woning niet als tweede woning voor zichzelf koopt, maar enkel voor bewoning door anderen. Het zal je niet verbazen dat die groep wel graag verhuurt.

 

Hypotheekverstrekker Woonfonds signaleert dat de vraag naar verhuurhypotheken voor particulieren toeneemt. Het komt met name steeds meer voor dat ouders een huis kopen voor een studerend kind. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is er in Nederland een tekort van 40.000 studentenkamers. Dat in combinatie met de toegenomen mogelijkheden voor ouders om iets te investeren en de gemiddelde prijs van een studentenkamer van 490 euro zorgen voor de geconstateerde toename.

Overigens is het aantal woningen dat is gekocht om te verhuren in het algemeen, dus ook anders dan via kamerverhuur, de afgelopen jaren enorm gestegen. Waar het in 2015 nog om 14.250 woningen ging, daar waren dat er in 2017 al 25.500. Gemiddeld wordt in Nederland 11% van de woningen voor verhuur verkocht, in de vier grote steden is dat gemiddeld 20%.