Word écht aflossingsblij

Het zal je niet zijn ontgaan, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de campagne “Aflossingsblij” gelanceerd. Ze willen iedereen met een aflossingsvrije hypotheek bereiken en hen bewust maken van de vraag of hun hypotheek nog betaalbaar is als de looptijd voorbij is. Deze vraag is zeker belangrijk om te stellen. Aflossen op de aflossingsvrije hypotheek is echter lang niet voor iedereen een goede beslissing. Er is eerder al aandacht besteed aan het aflossen van aflossingsvrije hypotheken, maar dat leidde overwegend tot afwijzende reacties. Met geld dat niet voor aflossing gebruikt wordt zouden hogere rendementen gehaald kunnen worden dan de verschuldigde rente. Bovendien wordt verschuldigde boeterente als een belemmering gezien voor aflossen.

 

Meer mogelijkheden dan alleen aflossen

 

De campagne van de NVB wijst echter op meer mogelijkheden dan alleen rechtstreeks aflossen. Zo kun je ook “aflossingsblij” worden als je voldoende vermogen opbouwt om je hypotheek aan het einde van de looptijd van (in de regel) 30 jaar terug te kunnen betalen. Denk aan sparen, maar ook opbouw middels beleggen of het afsluiten van een levensverzekering die aan het einde van de looptijd uitkeert. Ook wordt er gewezen op de mogelijkheid om je hypotheekvorm om te zetten van aflossingsvrij in een vorm waarbij je wel aflost.

 

Gevaren aflossingsvrije hypotheek

Naast het voordeel van een lage maandlast kleven er aan de aflossingsvrije hypotheek de nodige gevaren die niet onderschat moeten worden. Zo heeft een verlaging van je inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, natuurlijk een enorme invloed op de betaalbaarheid van je hypotheek.

 

Daarnaast zijn veel huiseigenaren zich er niet goed van bewust dat de hypotheek aan het einde van de looptijd opgeëist kan worden door de bank. Je moet de hypotheek dan ineens terugbetalen. Waarschijnlijker is echter dat de bank een verlengingsaanbod zal doen. In dat geval kan de bank eisen dat er (deels) een andere hypotheekvorm wordt gekozen, zodat er afgelost wordt en dus je maandlasten omhoog gaan. Bovendien zou de bank een opslag kunnen gaan rekenen voor het aflossingsvrije deel. 

 

Verder heb je na afloop van de gebruikelijke looptijd van 30 jaar geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, waardoor je woonlasten daarna hoe dan ook flink omhoog gaan.

 

En tenslotte moet je je bedenken dat bij verlenging getoetst wordt aan je inkomen, niet aan de (grotere) overwaarde in je woning. Dus als door je pensionering je inkomen lager wordt heb je bij verlenging een probleem. Mogelijk kan een deel van de restschuld dan niet gefinancierd worden. Dat je woning intussen veel meer waard is geworden speelt hierbij (vrijwel) geen rol.

 

De NVHP wijst erop dat er destijds advies is gegeven bij de (oorspronkelijke) hypotheekverstrekking en dat er daarbij ook is gekeken naar het (al of niet gedeeltelijk) niet-aflossen. Het is verstandig om bij beslissingen die je nu neemt of een advies van de bank dat je krijgt om toch af te gaan lossen (banken benaderen veel klanten op dit moment actief) ook te kijken naar dat oorspronkelijke advies. Pas wanneer alle consequenties duidelijk zijn is het mogelijk om een verantwoorde keuze te maken tussen wel of niet aflossen.

 

We denken graag mee
Overweeg je te gaan aflossen op je aflossingsvrije hypotheek en heb je behoefte aan iemand met kennis van zaken die met je meedenkt, neem dan contact met ons op. Wij zullen je graag van dienst zijn.