Een huis op erfpacht vergt extra inspanning

Het beloofde een prachtige verbouwing te worden. De gemeente was akkoord dat de keuken opengebroken werd en de aannemer stond te trappelen om aan het werk te gaan. Alleen nog een hypotheek regelen en de eerste spaden konden de grond in. Maar ja, toen kwam de aap uit de mouw: het is een huis met erfpacht. En de beoogde geldverstrekker had zijn bedenkingen. Op zo’n moment is het maar goed dat deze mensen een hypotheekadviseur in de arm namen.


Wat is een huis met erfpacht? In de brochures van makelaars staat het altijd vermeld als een huis op erfpacht staat en daarnaast wordt de canon (wettelijk verschuldigde erfbelasting) genoemd. Deze canon betaal je voor de grond waarop de woning staat. Het huis is dus van jou, maar de grond heeft een andere eigenaar. Dat kan de gemeente zijn, een waterschap, de provincie, maar ook particulieren of natuurbeschermingsorganisaties.

Is de grond van een overheid, dan heeft u als koper of eigenaar meestal geen problemen. En ook als de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, dan doet de meerderheid van de hypotheekverstrekkers niet moeilijk bij de financiering. Lastiger wordt het als de grond particulier eigendom is of van een natuurorganisatie. Dan gaan er ineens andere regels gelden. De looptijd van de erfpachtperiode, de voorwaarden en de hoogte van de erfpachtcanon worden dan onder de loep gehouden.  

Zo gebeurde dat ook bij Frits en Marijke. In eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht; er werd ruim voldaan aan de inkomenseisen en ze wilden ongeveer € 50.000 financieren voor de verbouwing (er rustte geen hypotheek op de woning). Geen enkel probleem, dachten zij. En toch trapte de geldverstrekker op de rem. Waarom? Omdat de grond niet van een overheidsinstelling was, maar van Natuurmonumenten én het erfpachtrecht is gevestigd voor 2013. De bank waar zij eerst aanklopten, wilde de verbouwing daardoor niet financieren, dus wendden zij zich tot Finenzo.

Nu is het niet zo dat een hypotheek voor een woning op erfpacht net zo snel te regelen is als een ‘doorsneehypotheek’,  maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. Na de voorwaarden van verschillende hypotheekaanbieders te hebben bestudeerd, bleek een aantal van hen bereid om een woninglening te verstrekken. Wel werd er om een erfpachtopinie gevraagd. Maar met dit document van de notaris in de hand, kregen zij alsnog een hypotheek tegen marktconforme voorwaarden.