garantieregeling

Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat uw spaargeld veilig is bij de bank waar u dit op een rekening heeft staan. Maar wat gebeurt er met uw geld als de bank betalingsproblemen krijgt? Of erger nog: failliet gaat? De Nederlandsche Bank (DNB) staat garant voor € 100.000,-* spaargeld per rekeninghouder per bank. Dit noemen we de depositogarantie-regeling. Als een bank waar u uw geld op een rekening hebt staan failliet gaat, krijgt u het bedrag (tot een maximum van € 100.000,-) terug van DNB.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de depositoregeling wel van toepassing zijn op de bank waar uw rekening loopt. In Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. Wilt u weten of uw bank onder de regeling valt? Kijk dan op www.dnb.nl. U kunt natuurlijk ook bij ons of bij uw bank informeren of het product dat u heeft afgesloten of wilt afsluiten onder een depositogarantiestelsel valt. Banken zijn wettelijk verplicht u hierover te informeren.

* De Minister van Financiën heeft deze garantie sinds 7 oktober 2008 verhoogd tot € 100.000,- voor een periode van één jaar. Onder normale omstandigheden geldt in Nederland een garantie voor spaargeld tot € 20.000,-. Tussen € 20.000,- en € 40.000,- geldt een eigen risico van 10%. In totaal kunt u dan dus € 38.000,- terugkrijgen van DNB.
                                                                             Bron: Autoriteit Financiële Markten

Belasting
Wanneer u spaart bouwt u vermogen op. Dat is ook de bedoeling van sparen zult u denken. En dat klopt! Wanneer uw spaargeld echter boven het bedrag van ca. € 20.000,- per persoon uitkomt, moet u belasting gaan betalen. Dit noemen we vermogensrendementsheffing.

Wat is uw vermogen?
Uw vermogen bestaat uit alle tegoeden die u op een bankrekening heeft staan. Zowel op uw betaal- als spaarrekening. Ook de waarde van uw beleggingen en een eventuele tweede woning tellen mee. Heeft u schulden dan mag u die (met uitzondering van een drempelbedrag van ca. € 5.000)  van het saldo aftrekken.

Om te bepalen wat uw gemiddelde vermogen in een jaar is, telt u uw vermogen op 1 januari en op 31 december bij elkaar op. Dit bedrag moet u delen door twee. Dit is uw gemiddelde vermogen.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.